Konsultacje dla kapel ludowych – odwołane!

Termin: wrzesień – październik 2020
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Prowadzący: Kazimierz Budzik

Do udziału w konsultacjach zaprosimy istniejące w regionie kapele ludowe. Będą to kapele z Malanowa, Dąbia, Kramska i Babiaka. Przyjadą pełne składy. Każda zaprezentuje swoje instrumentarium, repertuar i umiejętności wykonawcze. Omówione zostaną główne problemy natury merytorycznej, z którymi muzycy się borykają (poszukiwanie repertuaru, jego odpowiedni dobór, sposób funkcjonowania kapeli – czy działa ona samodzielnie, czy współdziała z zespołem tanecznym lub śpiewaczym, rola kapeli w większych zespołach). Podczas konsultacji analizowane będą prezentacje konkursowe kapel z Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji”. Jednak większa część spotkania poświęcona zostanie praktyce wykonawczej i wymogom stylistycznym wykonywanych utworów, takim jak: melodyka, tonalność, metrorytmika, forma muzyczna i cechy wykonawcze. Konsultacje potrwają co najmniej 3 godziny.