Konsultacje dla śpiewaczych zespołów ludowych

10 i 11 października 2020 r. odbyły się konsultacje dla 6 zespołów śpiewaczych: „Jarzębinki” z Dziadowic, „Tradycja” z Malanowa, „Zgoda” ze Smulska, „Lubonianki” i „Kłodawiacy” z Kłodawy oraz „Nadnerzanki” z Dąbia. Na te spotkania w ramach projektu „LUDOWE MECYJE 2020 – edukacja, animacja, warsztat” zespoły czekały już od wiosny. Choć upłynęło wiele miesięcy, to zapał i zaangażowanie uczestników nie zmalało. Dr Arleta Nawrocka-Wysocka z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk odwiedziła zespoły w regionie i przygotowywała z nimi repertuar na Festiwal Kultury „W stronę tradycji”. Cenne wskazówki obejmowały przede wszystkim kwestie odpowiedniego doboru pieśni ludowych charakterystycznych dla naszego regionu konińskiego oraz praktyki wykonawczej.

fot. J. Graszk-Łojewska


Termin: wrzesień – listopad 2020
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, siedziby śpiewaczych zespołów ludowych
Prowadzący: dr Arleta Nawrocka-Wysocka

 

Oferta zostanie skierowana bezpośrednio do instruktorów i kierowników śpiewaczych zespołów ludowych działających na terenie subregionu konińskiego.

Konsultacje składać się będą z dwóch części. Pierwsza część konsultacji (12 spotkań po 2 godziny) odbędzie się w miejscowościach, z których pochodzą zespoły. Instruktorzy zaproszą prowadzącą do swoich zespołów i czas konsultacji będzie poświęcony tylko temu zespołowi.
Zespół usłyszy konkretne merytoryczne wskazówki dotyczące swojego występu, propozycję jego udoskonalenia. To będzie też czas na dokonanie wyboru odpowiedniego repertuaru oraz nauki i uchwycenia charakteru jego wykonania.

Druga część odbędzie się w CKiS w Koninie, potrwa 4 godziny i wezmą w niej udział instruktorzy i kierownicy śpiewaczych zespołów ludowych. Poprowadzi je dr Arleta Wysocka-Nawrocka, muzykolog, etnograf.

Konsultacje z jednej strony będą miały na celu zapoznanie z obecnym stanem kultury ludowej na naszym terenie, z drugiej strony przyczynią się do jak najwierniejszego oddania charakteru regionu w muzyce i śpiewie. Polegać będą na analizie programów zaprezentowanych przez ludowe zespoły śpiewacze podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji” w 2020 roku. Na bazie nagranych materiałów zostaną omówione części składowe występu tych zespołów, których instruktorzy przybędą na konsultację: repertuar, sposób wykonania, strój, zgodność prezentowanego programu z tradycją regionu itp.

Od wielu lat ambicją ludowych zespołów śpiewaczych z naszego regionu jest zaprezentowanie się podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Jedynie tytuł laureata nagrody głównej podczas Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji” potwierdzony nominacją przewodniczącego komisji artystycznej tego festiwalu, daje taką możliwość. Projekt LUDOWE MECYJE realizowany przez CKiS w dwóch poprzednich latach przyniósł już konkretne efekty w postaci wysokich nagród na tym Festiwalu dla reprezentantów naszego subregionu.