Warsztaty dla ludowych zespołów tanecznych – odwołane!

Termin: wrzesień – listopad 2020
Miejsce: Kościelec, Brudzew, Lisiec Wielki, Babiak
Prowadzący: wybrani specjaliści z dziedziny tańca ludowego – instruktorzy i choreografowie

W regionie działają cztery ludowe zespoły taneczne: Zespół Tańca Ludowego „Kościelec” z Kościelca, Zespół Tańca Ludowego „Uśmiech” z Liśca Wielkiego, Zespół Regionalny „Mały Babiak” z Babiaka, Zespół Tańca Ludowego „Brudzewiacy” z Brudzewa. Wszystkie posiadają kilkunasto- a nawet kilkudziesięcioletnią tradycję istnienia. Pochwalić się mogą bogatym repertuarem tanecznym, wartościową kolekcją strojów z różnych regionów, dużą liczbą tancerzy i przede wszystkim prężną działalnością.

W ramach projektu dla każdego zespołu zorganizowane zostaną jesienią warsztaty. Każde ze spotkań warsztatowych będzie trwało po 6 godzin. Podczas warsztatów każdy zespół z wybranym przez siebie specjalistą pracować będzie nad choreografią, którą zaprezentował podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”. Warsztaty odbywać się będą w tych miejscowościach, w których zespoły ćwiczą na co dzień. Instytucje, które im patronują zapewnią odpowiednie warunki do przeprowadzenia warsztatów: salę, nagłośnienie, wodę i poczęstunek. Instytucje delegujące pokryją również koszty transportu na Festiwal.

Tagi: