WIWATY, WALCERKI I TYROLINKI – odwołane!

warsztaty dla dziecięcych grup folklorystycznych


Termin: wrzesień – listopad 2020
Miejsce: wybrane ośrodki edukacyjne
Prowadzący: Piotr Kulka

Warsztaty odbędą się w sześciu ośrodkach (przedszkola, szkoły, ośrodki kultury), których przedstawiciele brali udział w tegorocznych, bądź zeszłorocznych warsztatach „Tańce i zabawy…” i zadeklarowali chęć kontynuacji pracy nad folklorem dziecięcym we własnym środowisku.

Projekt LUDOWE MECYJE, który od trzech lat jest realizowany na terenie naszego subregionu zainicjował powstanie sześciu nowych, dziecięcych grup folklorystycznych. Cztery z nich pojawiły się w 2017 r., kolejne doszły w 2018 i 2019 r. Naszym celem jest umożliwienie i wspieranie działalności jak największej liczby tego typu grup. Istnieje szansa, że za sprawą warsztatów, które organizujemy dla nauczycieli, a także pomocy merytorycznej i warsztatowej, jakiej udzielamy na dalszym etapie rozwoju nowo powstałego zespołu w 2020 r. powstaną kolejne dziecięce grupy folklorystyczne (co najmniej jedna).

Każdy z instruktorów będzie pracował nad przygotowaniem zabaw tanecznych w oparciu o rodzimy folklor, czerpiąc z miejscowych tradycji i posiłkując się wiedzą zdobytą na szkoleniu.

W przygotowaniu programu instruktorom pomagać będzie Piotr Kulka. Każdej z siedmiu grup poświęci 4 godziny. Wraz z instruktorem przyjrzy się regionalnej tradycji, rozezna w ludowych zwyczajach i ukierunkuje grupy do prawidłowego przeniesienia tradycji regionalnej na scenę. Podczas warsztatów zostanie także podjęta tematyka stroju ludowego i rekwizytów. W ramach projektu wyodrębnione zostaną środki na ich przygotowanie (uzupełnienie lub wyprodukowanie od podstaw). Po zakończeniu warsztatów instruktorzy będą kontynuować pracę z grupą. Za przygotowanie swojej grupy do prezentacji na przeglądach i konkursach, instruktorzy otrzymają wynagrodzenie.

Tagi: